Energie opslag

Accu

Energieopslag in accu’s speelt een cruciale rol bij zonnepaneelinstallaties, waardoor duurzame energie beschikbaar blijft, zelfs wanneer de zon niet schijnt. Wanneer zonnepanelen overdag meer elektriciteit produceren dan nodig is, wordt het overtollige vermogen opgeslagen in accu’s. Deze accu’s fungeren als batterijen en slaan de opgewekte elektriciteit op voor later gebruik.

Op momenten dat de zon niet schijnt, zoals ‘s nachts of op bewolkte dagen, kan de opgeslagen energie uit de accu’s worden gebruikt om de elektriciteitsbehoefte van het huis of bedrijf te voorzien. Dit vermindert de afhankelijkheid van het elektriciteitsnet en verhoogt de zelfvoorziening met groene energie.

Moderne accu-opslagsystemen zijn vaak slim en kunnen het energieverbruik van een gebouw analyseren en anticiperen op piekuren of periodes van verminderde zonne-energie. Hierdoor wordt de efficiëntie gemaximaliseerd en kunnen gebruikers besparen op hun energiekosten, terwijl ze tegelijkertijd bijdragen aan een schonere, duurzamere energietoekomst.

Zoutaccu

FlexTherm Eco is een unieke oplossing voor met name installateurs en woningbouwcorporaties die nieuwe mogelijkheden zoeken om energie op te slaan. Die noodzaak groeit omdat het kabinet de salderingsregeling voor zonnepanelen vanaf 2025 stapsgewijs afbouwt tot 2031. Efficiëntere oplossingen zijn nodig om de duurzaam opgewekte energie op te slaan. FlexTherm Eco is vooralsnog bestemd voor kleinverbruik, zoals in woningen en appartementen. Dankzij het ultracompacte formaat en montagegemak is het toestel ook geschikt voor renovatieprojecten.

Bovendien past het toestel door zijn thermische werking naadloos in de transitie naar gasloze woningen. Verder maakt FlexTherm Eco de energievoorziening in combinatie met bijvoorbeeld PV-panelen (voor elektriciteit) en een warmtepomp (voor ruimteverwarming) CO2-neutraal.

Buffervaten

Een gewone accu slaat elektrische energie op via chemische reacties en is typisch kleinschalig en draagbaar. Het wordt vaak gebruikt voor het opslaan van energie op individueel niveau, zoals in mobiele apparaten of elektrische voertuigen.

Aan de andere kant slaat een buffervat thermische energie op in de vorm van warm water of stoom. Het wordt vaak gebruikt in verwarmingssystemen voor gebouwen of industriële processen. Buffervaten zijn groter en worden meestal stationair geïnstalleerd. Ze kunnen warmte vasthouden voor langere perioden en worden vaak gebruikt in combinatie met zonneboilers of warmtepompen om duurzame warmteopslag te bieden.

IJsbuffer

Een ondergrondse energieopwek- en buffersysteem, eventueel gecombineerd met PVT panelen op het dak en een warmtepomp, biedt verwarming, koeling en warm tapwater voor diverse ruimten. In tegenstelling tot traditionele open of gesloten WKO-systemen vereist dit systeem geen diepe boringen en is het onderhoudsvrij. Gasloze elektrische verwarmingssystemen hebben echter een uitdaging: in de zomer produceren zonnepanelen vaak overtollige energie die niet direct kan worden teruggeleverd. Om gebouwen echt zelfvoorzienend te maken, is een energiebuffer nodig om de seizoenen te overbruggen. Traditionele WKO-systemen bieden deze oplossing, maar ze hebben hun nadelen, zoals onbalans in grondwaterstanden en langdurige vergunningsprocedures voor diepe boringen. Dit brengt ook risico’s met zich mee, zoals potentiële vervuiling van grondwaterlagen.

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem dan contact met ons op.